Yahoo 行動版

21人追蹤

【魚樂無窮】五谷磨房CCASS持倉有變 賣盤定押股?

著名投資專欄作家唐牛指,呢種轉倉情況,通常反映兩個可能性﹕一係公司嘅大股東想將揸住嘅貨經證券行度沽出嚟,再推演落去就係估佢可能賣盤﹔另一可能就係押股。唐牛又話,考慮到上年7月百事入股五谷成第二大股東後嘅「前科」,佢會估五谷係想賣盤,因為大股東將自己手貨射落證券行一定係有後著,而且五谷上市已超過一年,大股東已可以減持、甚至賣盤,股價亦跟隨呢個變動向上炒。