Yahoo 行動版

62人追蹤

【環球金融快線】無限量寬一出 油價升唔耐?

經濟分析師羅家聰認為,油嘅升勢未必可以持續咁耐,主要係近日美元匯價弱番,變相市場資金又會轉番去美元,分薄左油市嘅資金,油價升勢恐難持續..........