Yahoo 行動版

47人追蹤

香港會否再現劏舖潮?

.
.

兩大零售商周大福及莎莎均透露會削減分店,為本地舖市投下震撼彈。業主應對租唔出難關,會否把劏房概念引入舖市賺少啲當贏呢?

近年舖市主要靠自由行撐起,但自由行人數大幅縮減,觸發藥房、金舖及化妝品產業棄守街舖。單係周大福加莎莎就計畫摺埋40間分店,意味有四十個舖將忽然失去穩定租戶。

舖位租唔出,持貨能力強業主通常會變招轉租予臨時租戶,於是售賣利是封、手機配件、十蚊雜貨等打遊擊舖頭近月開始在各區湧現。但可能今次零售市道真係凍,連這類臨時舖租期都越來越短,部分打遊擊舖捱個零月就選擇撤退。假如連本來都唔穩定的臨時租戶都加倍不穩定,業主或要選擇將舖位劏細吸引小商戶。

.
.

提起劏舖,通常係來自「死場」翻新後出售的蚊型舖。不過近年一些大舖會一開三,方便租予時裝店、手機店等租戶。更誇張的例子係粉嶺聯和墟,年前有傳媒發現一列地舖的閣仔被業主加建樓梯及出手口,再把閣仔空間劃出多個細舖,變身成為一個蚊型商場,成功吸引美容院、補習社等租戶。雖然據報道這個閣仔商場按法例屬於僭建,但亦反映劏舖有一定的需求。

睇個勢今年零售都依賴本地消費力,意味舖頭租戶主力將由大企業改為小店,把舖位由大劏細,正切合這一浪商機,總好過持有吉舖等運到。業主唔想入則間舖,尚有一項變陣選擇,就係自製「工展會」。雖然零售市道淡靜,但今屆工展會及大型商場的年貨展銷會仍丁財兩旺,參考此模式,業主可以把大面積舖頭加上市集風格布置,再邀請商戶擺檔,成功凝聚到師奶買極唔厭的海味、醬料、廚具、健康食品商戶的話,吉舖就可以變身長做長有市集,有機會收復七、八成租金收入失地。對街坊來講,劏舖或舖頭市集帶來更多購物選擇,亦好過餐餐行商場咁千篇一律吧。

===============

精選資訊網站「中環街市」  臉書粉絲頁