Yahoo 行動版

1人追蹤

【親子】如何培養正直小朋友?

學習誠實係小朋友成長發展嘅重要一課,假如發現小朋友講大話,應該點樣處理呢?即刻聽聽藝人媽媽 何思諺 教路,由淺入深咁睇吓家長要如何正視問題,從中加強親子關係,令小朋友學識承擔責任啦!

慈慧幼苗親子學堂:http://babyparent.org