Yahoo 行動版

69人追蹤

【食安中心籲勿吃鯇魚魚生】《大灣區 活好D》主持肥媽回應:我睇住佢哋自己養,我有信心食

肥媽Maria Cordero積極唱好大灣區,依家喺無綫播緊嘅節目,叫做《大灣區 活好D》,其中介紹佛山呢part,更兩度推介食鯇魚魚生,其中周三播出的一集,肥媽更大讚當地師傅放血技巧很好,令鯇魚魚生完全沒有血,大力推薦。

本港食安中心及衞生署衞生防護中心先後在facebook發帖,直指最近有電視節目介紹用鯇魚製作魚生,引起關注,強調「切勿進食淡水魚生」。其中食安中心昨晚發帖,呼籲切勿進食淡水魚生,因在一般環境下飼養的淡水魚(例如鯇魚及大頭魚),除了致病菌外,還可能帶有寄生蟲,例如可造成膽管梗阻、肝硬化和引致膽管癌的中華肝吸蟲。根據《食物業規例》(第132X章),本港禁售中式魚生。

身在美國嘅肥媽Maria,今午接受《蘋果》電話訪問。她得悉事件後,即表示︰「拍呢個節目時,就未出嘅(指食物安全中心及衞生署衞生防護中心之呼籲),我拍完之後,做咗個全身檢查,之後就嚟咗美國。啱啱做嘅每年全身檢查,我就乜事都冇,好正常。」

「當時拍嘅時候,我又食咗啦,又做咗全身檢查,我又冇嘢。十隻手指都有長短,冇人100%話嗰度啲嘢一定唔掂,要睇食物嘅來源囉!因為我拍時,我係睇住佢哋自己養;食物來源嘅飼料,我睇住佢哋自己養,我有信心食,我拍嘅時候都係自己食啫,我又冇話叫人食自己唔食。」

問肥媽可擔心此事會影響其形象?她稱︰「點會有影響?我介紹人食,我有賺錢就話啫!我自己去食嘢、去揼骨,我去做乜,如果有事的話,我都係受害者啦!我唔係介紹人哋,食咗我有錢賺。就算嗰啲樓盤,講完食完冇嘢。我唔係賺人錢,我自己去食,啱唔啱?我哋全部人都有食過,如果有事,個個都有事啦!或者我哋好彩,食嗰間冇事。」

往後對於食材選擇會否留意?肥媽表示︰「來源之外,好多人都叫我哋唔好食日本魚生啦!直頭叫唔好食魚生,挪威魚生、日本魚生都唔好食,呢啲自己諗,以後唔食魚生咪食熟嘅囉!新聞都有講挪威魚生、日本魚生都唔好食,咁你要自己決定。既然係咁,唔食生嘢,煮熟嚟食囉!」說畢匆匆掛線。

食安中心呼籲勿吃淡水魚生。(電視截圖)
食安中心呼籲勿吃淡水魚生。(電視截圖)
肥媽喺節目《大灣區活好D》入面食鯇魚魚生。(電視截圖)
肥媽喺節目《大灣區活好D》入面食鯇魚魚生。(電視截圖)
黃美琪都有食。(電視截圖)
黃美琪都有食。(電視截圖)
肥媽話睇住佢哋係自己養魚。(電視截圖)
肥媽話睇住佢哋係自己養魚。(電視截圖)
噚日食安中心喺fb發帖。
噚日食安中心喺fb發帖。