Yahoo 行動版

食譜搜尋:黑椒洋蔥炒牛肉

黑椒洋蔥炒牛肉喺一道好經典嘅家常小菜!但喺點先可以令牛肉滑嫩同口感好啲呢?如果牛肉太瘦嘅話,本身煮完會好「鞋」同好乾!所以煮之前我地最好用生粉同油將牛肉醃好,再用生抽、糖、梳打粉、鹽醃去調味,牛肉就會滑嫩好多。立即搜尋:http://bit.ly/2Nqe0TV