Yahoo 行動版

食譜搜尋:蘿蔔炒鯪魚鬆

如果新手們第一次煮嘢食,不妨挑戰煮「蘿蔔炒鯪魚鬆」,不單只製法簡單、更加營養均衡。而道菜嘅精髓最主要喺點樣去揀一個靚蘿蔔!我地要揀外表肥大飽滿,夠「墜手」,果體潔白、沒有黑點。街市有啲蘿蔔裂開了,代表蘿蔔水份充足!但裂開後太耐,蘿蔔水份會流失!立即搜尋:http://bit.ly/2TTkdJe